Innebandy

Vi mangler for tiden lagledere for innebandy. Treningen starter opp igjen når vi har lagleder. Treningstider vil sannsynligvis være likt som før når vi starter opp igjen. Ta kontakt med idrettsstyret dersom du ønsker å engasjere deg som lagleder.