Idrettsstyret

Ønsker du å engasjere deg sosialt og birdra innen idretten er idrettsstyret i VSIL et godt sted å starte. Her kan du bidra til gjøre studietiden til noe man ser tilbake på med et smil, bidra til ulike idrettsarrangementer, starte opp nye idretter og bestemme hvor og når sportslige sammenkomster skal finne sted. I styret jobber vi mot å treffe studentene på deres behov og tilby et variert lavterskeltilbud som passer for alle.

Leder

Lederens viktigste arbeidsoppgave er å jobbe sammen med, og fasilitere for hele hovedstyret. Lederen er kontaktperson for lagledere og skal lytte til alle gode innspill for VSIL. Lederen er ansvarlig for økonomistyringen, herunder økonomisk planlegging og budsjettering, samt søke støtteordninger som kan hjelpe VSIL å realisere sine prosjekter.

Nestleder

Nestlederen har hovedansvaret for medlemsregistrering, og er leders stedfortreder ved behov. Nestleder skriver referater fra hovedstyret sine møter.

PR-ansvarlig

PR-ansvarlig står for promotering av idretter og oppdatering av nettstedet.

Vara

Vara møter på styremøter ved behov og har ansvar for at dugnadsarbeidet gjennomføres. Dugnader gjennomføres ved å informere lagledere om rigging i idrettshallen til eksamensperioden.