Priser medlemskap og trening VSIL 2019

Medlemskontingent per
kalenderår VSIL
(inneværende år)
Aktivitetsavgift per
semester VSIL (høst, vår)
Studenter 100 kr 100 kr
Internasjonale
studenter
0 kr 100 kr
Eksterne 100 kr 300 kr

Det koster kun 200 kr per semester eller 300 kr per år for studenter* for å melde seg inn og trene hos oss! For internasjonale studenter koster det 100 kr per semester eller 200 kr per år.  Eksterne betaler kun 400 kr per semester eller 700 kr per år. Det vil tilbys en drop-in løsning/klippekort i løpet av vårsemesteret 2020. 

I tillegg kommer hallavgift på 300 kr per semester eller medlemskap hos SSN. https://www.ssn.no/medlem/

Det tilbys en gjestetreningsordning for eksterne studenter som er medlem av studentidrett der de studerer. Gjestetrening betyr at studenter som er medlemmer av studentsamskipnadene i Tromsø, Trondheim, Oslo, Ås, Stavanger, Sammen, Agder og Sørøst-Norge kan trene gratis hos de andre studentsamskipnadene og VSIL. Ordningen gjelder også ansatte som er medlemmer. Du kan gjestetrene hos studentsamskipnaden og VSIL inntil 30 dager spredt utover et kalenderår, i tillegg til inntil to måneder i sommerferien i perioden 1. juni til 1. september. Gjestetreningskort fås hos studentsamskipnaden SSN https://www.ssn.no/gjestetrening/ 

*Studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (alle campus) og Fagskolen i Vestfold. Gjelder også ansatte som er medlemmer.